Covid-19 Protocol TEP.

Covid-19 Protocol TEP.

Update d.d. 16 november 2021

Dit protocol is bedoeld voor alle medewerkers in de ruimste zin van het woord aan een televisieproductie van Talpa Entertainment Productions (“TEP”) en derhalve de deelnemers aan een programma, inclusief presentatie, juryleden, deskundigen en deelnemers. alsmede de staf van TEP en/of door TEP ingezette derden die zorgdragen voor de daadwerkelijke productie. Het TEP Covid-19 Protocol is gebaseerd op het “Covid-19 Protocol Audiovisuele Sector”, versie 6.2 per 13 november 2021 (althans die onderdelen van voornoemd protocol dat zich direct richt op de medewerker zelf) en actuele voorschriften en richtlijnen van het RIVM en de overheid, of verwijzingen naar de online vindplaatsen. Het betreft hier met name algemene regels met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en hoe te handelen bij klachten en/of een besmetting met corona.

Iedere productie heeft een door TEP aangestelde HSO (Health & Safety Officer). Bij de start aan de televisieproductie krijg je de contactgegevens van de HSO waaronder in ieder geval naam, het mobiele telefoonnummer en het emailadres. Bij vragen, twijfel, bezorgdheid over de navolging van dit protocol neem je als eerste contact op met de HSO.

De standaard altijd in acht te nemen richtlijnen

1. TEP hanteert voor haar producties de vereiste dat een medewerker aan een programma in de CoronaCheck-app van de overheid een Digitaal Corona Certificaat (DCC) kan laten zien en dus: (i) volledig gevaccineerd is; (ii) een negatieve testuitslag heeft; of (iii) een herstelbewijs. Heeft een medewerker geen beschikking over de CoronaCheck-app, of kan hij/zij geen DCC laten zien, dan is op andere wijze een negatief testresultaat van een door de overheid goedgekeurde test noodzakelijk. Neem hiervoor tijdig contact op met de productieleiding. Daarnaast kan TEP indien bij een productie de omstandigheden naar het oordeel van TEP zodanig zijn dat additioneel testen wenselijk is dit door TEP worden opgelegd, bijvoorbeeld in de gevallen dat TEP voorziet dat er geen 1.5 meter afstand kan worden gehouden. Hierover zal in voorkomende gevallen voor zoveel mogelijk van tevoren over worden geïnformeerd.

2. Heb je verkoudheidsklachten. Blijf thuis en laat je direct testen, ook als je volledig gevaccineerd bent. Alleen hiervoor ga je naar buiten.

3. Houd tenminste 1.5m (2 armlengtes) afstand. Indien op kortere afstand van elkaar werken noodzakelijk is geldt de uitzondering enkel voor medewerkers die geen corona gerelateerde klachten hebben. Deze regels geldt overigens ook op niet werklocaties en ten opzichte van iedereen behalve huisgenoten.

4. Zorg voor goede ventilatie van werklocaties en zet maar mogelijk ramen en deuren open (let uiteraard goed op dat er geen onbevoegden naar binnen kunnen).

5. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

6. Schud geen handen.

7. Was je handen regelmatig en goed. Was je handen regelmatig en tenminste minimaal 6 x per dag. Dit dient als volgt te gebeuren:

  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen met een papieren handdoekje dat u direct weggooit, of gebruik een desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol;
  • Doe dit in ieder geval: voor het naar buiten gaan, bij het thuiskomen of op de werkplek, na het snuiten van de neus, na het reizen met het openbaar vervoer, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.

8. Ontvang thuis maximaal vier (4) gasten per dag (kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee).

9. Als je zelf besmet bent, of een huisgenoot, dan dien je zelf (en het gehele huishouden) in quarantaine te gaan, gevaccineerd of niet. Zie punt 21 hierna.

10. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi deze daarna weg en was vervolgens je handen.

11. Raak je gezicht niet of zo weinig mogelijk aan.

12. Deel niet onnodig materialen met elkaar, waaronder materiaal direct noodzakelijk voor de productie (waaronder bijvoorbeeld apparatuur, gereedschap, kantoorartikelen), maar uiteraard ook geen privé spullen (bijvoorbeeld even een mobiele telefoon aanpakken om iets op het scherm te bekijken).

13. Deel je wel materiaal met elkaar maak dit dan regelmatig schoon, bij voorkeur met 70% isopropyl alcoholdoekjes en doe dit op het moment dat het betreffende hulpmiddel wilt gebruiken en nadat je klaar met het gebruik bent en dit weer beschikbaar voor een volgende maakt. Zorg dan ook dat je altijd een set van deze doekje bij je hebt.

14. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de werklocatie. Rij je met een collega samen of kom je met het openbaar vervoer draag dan een mondkapje.

15. Volg aanwijzingen van de HSO en de Productieleiding en neem specifieke voor bepaalde locaties (bijvoorbeeld bij de catering, koffiehoek, opnamelocaties, etc.) de aldaar aangegeven richtlijnen in acht, bijvoorbeeld eerst handen wassen, volg aangegeven looproutes, houd afstand conform belijning.

16. Indien er opnamen worden gemaakt in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen dan is het dringend overheidsadvies dat iedereen vanaf 13 jaar een (niet-medische) mondkapje draagt, uitgezonderd personen voor de ‘camera’.

17. Indien je als medewerker een contactberoep uitoefent en bijvoorbeeld hair, make-up, styling verzorgt of microfoons aanbrengt en de 1.5 meter afstand niet aangehouden kan worden dan geldt hier dat zowel de handelde als de ontvangende medewerker dringend geadviseerd wordt een (niet-medische) mondkapje te dragen.

Bij het betreden van een producitielocatie

18.  TEP behoudt zich het recht voor om van eenieder die een productielocatie betreedt te vragen een DCC te tonen door middel van de CoronaCheck-app, of eventueel daarnaast de lichaamstemperatuur (op een niet-invasieve manier) te meten, of vragen te stellen met het oog om medewerkers met verkoudheidsklachten (zie hieronder) er uit te filteren en te voorkomen dat er potentieel een te vermijden risico voor andere medewerkers ontstaat. TEP zal met het oog op de privacywetgeving deze informatie niet opslaan of verder verwerken. TEP behoudt zich additioneel het recht voor om in bepaalde gevallen een medewerker te vragen zich (op kosten van TEP) te laten testen op corona, of informatie de gezondheid betreffende rechtstreeks aan TEP haar productieverzekeraar door te geven.

Hoe te handelen bij klachten

19. Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Meld dit direct bij de HSO en Productieleiding, Ga naar huis of blijf thuis. Ziek uit en/of laat je testen op corona. Pas als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten en meld je je 24 uur vrij van klachten bij de Productieleiding. Test je negatief dan betekent dit dat je op het moment van testen vrij was van corona en mag je weer naar buiten en meld je je geschikt voor werkzaamheden/deelname aan de productie van het televisieprogramma bij de Productieleiding.

20. Heb je serieuzere verkoudheidsklachten en/of koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Meldt dit direct bij de HSO Productieleiding. Ga naar huis of blijf thuis. Ziek uit en laat je testen op corona. Test je negatief dan betekent dit dat je op het moment van testen vrij was van corona en mag jij en je huisgenoten weer naar buiten en meld je- als je geen koorts of andere serieuze gezondheidsklachten hebt - je geschikt voor werkzaamheden/deelname aan de productie van het televisieprogramma bij de Productieleiding.

Ben je positief getest?

21. Je mag pas weer het huis uit en bezoek krijgen als je:
a. 7 dagen geleden ziek werd; en
b. 24 uur geen klachten meer hebt die duiden op corona. Heb je geen klachten, dan vervalt deze laatste regel
c. Houden de klachten aan dan mag je na 14 dagen uit isolatie. Dit laatste geldt ook als je een verminderde afweer hebt door ziekte of medicijnen.
d. Als je middels een volledige vaccinatie beschermd bent tegen corona mag je na 3 dagen uit isolatie als je geen klachten hebt.

Check ook de laatste actuele informatie van de overheid; 
RIVM - Rijskoverheid. En voor wat betreft werkzaamheden aan de productie van het televisieprogramma in ieder geval dit Protocol of de volledige versie van het AV Covid-19 Protocol laatste versie.

22. Waar mag je heen als je positief getest bent?
a. Je mag wel in huis, tuin of op je balkon zitten.
b. Alleen de mensen die bij je wonen, mogen samen met je in huis zijn (zie volgende punt).
c. Er mag niemand bij je op bezoek komen, behalve voor medische hulp (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
d. Je mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk.

23. Hoe ga ik met de mensen om die bij mij in huis wonen?
a. Blijf zoveel mogelijk in je eigen kamer. Daar slaap je ook en je slaapt alleen.|
b. De andere mensen in huis komen zo weinig mogelijk in je kamer.
c. Je bent zo weinig mogelijk bij andere mensen in huis in de buurt.
d. Je blijft op 1,5 meter afstand van andere mensen in huis. Dus in ieder geval niet aanraken.
e. Gebruik je eigen aparte bestek, borden, bekers en glazen.
f. Gebruik je eigen tandenborstel.
g. Gebruik aparte handdoeken.
h. Zijn er meer badkamers en WC’s in het huis? Gebruik dan ook een andere WC en een andere badkamer dan de overige mensen die bij je wonen. Is er 1 WC en 1 badkamer in huis die je deelt met anderen? Maak dan de WC en badkamer elke dag schoon.
i. Zet in de kamers waar u bent een paar keer per dag 30 minuten een raam open. Zo komt er frisse lucht binnen. 

ALLE MEDEWERKERS WORDT GEVRAAGD TE VERKLAREN DAT ZIJ DIT PROTOCOL HEBBEN ONTVANGEN, DIT TE HEBBEN GELEZEN, BEGREPEN EN HET STRIKT TE ZULLEN NALEVEN.